เสนอคัดเลือกรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเสนอคัดเลือกรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อไว้สำหรับบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ตามหลักสูตรวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยสามารถคัดเลือกผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ http://www.arc.nrru.ac.th หรือติดต่อประสานงานกับบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น