สรุปความรู้ จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการทำวิเคราะห์สถิติ Office 365 และ Microsoft Excel

สรุปความรู้
จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบสอบถามออนไลน์

และการทำวิเคราะห์สถิติ Office 365 และ Microsoft Excel
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Office 365 ใน Office 365 นั้นจะมี  Use the online apps ต่างๆให้เลือกมากมากมาย เช่น word excel online และในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นั้น เราจะใช้ apps ที่มีชื่อว่า Forms เมื่อเลือกเข้าไปแล้วก็จะมีการสร้างชื่อแบบสอบถาม การเลือกธีมของแบบสอบถาม และรูปแบบของคำถามที่มีให้เลือกเพิ่มในแบบสำรวจ จากนั้นจะเป็นการส่งแบบสำรวจให้กับผู้ใช้งานตอบ

ซึ่งจะมีอยู่ 4 แบบ
1. แบบส่ง link ไปแปะไว้ตามที่ต่างๆหรือส่งเป็นข้อความ
2. แบบส่ง link ไปตาม Emill
3. แบบสร้าง QR code
4. แบบฝังตัวไว้ตามเว็บต่างๆ

เมื่อมีการทำแบบสอบถามเข้ามาก็จะสามารถดูได้เลยว่ามีทำมากี่คน มีจำนวนให้ดูได้เลยตามหัวข้อที่เราทำแบบสำรวจไว้ และสามารถวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel ได้เลยโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม SPSS

อบรม 365

  • พรพรต เพชรายุทธการ

    test…

  • pornpot

    test

  • พรพรต เพชรายุทธการ

    test