บริการ Books Express Plus+

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใช้บริการหนังสือใหม่ที่คณาจารย์เสนอคัดเลือก ซึ่งสามารถขอใช้ด่วนๆ ทันทีผ่านทางเพจ Books Express หรือทางโทรศัพท์ 1609 ต่อ 112, 116 และสามารถติดตามรายการหนังสือใหม่ และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เพจ Books Express ค่ะ

bookexp