การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย Office 365 และ Microsoft Excel

สรุปความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย Office 365 และ Microsoft Excel

ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

———————–

        การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย Office 365 และ Microsoft Excel นั้น การเข้าใช้งานต้องเข้าจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.nrru.ac.th โดยการสมัครสมาชิก ซึ่งการสร้างแบบสอบถามนั้นเข้าไปสร้าง from หรือแบบสอบถาม ที่ My from “Add New” สรุปการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Office 365 มีประโยชน์ดังนี้

        1. สามารถเลือกธีมของแบบสอบถามได้

        2. เลือกดูการแสดงตัวอย่างได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Mobile

        3. สามารถส่งแบบสำรวจไปให้ผู้ใช้งานตอบ ได้ 4 ช่องทางคือ แบบส่ง link ไปแปะไว้ตามที่ต่างๆหรือส่งเป็นข้อความ,  แบบส่ง link ไปตาม Email, แบบสร้าง QR code และแบบฝังตัวไว้ตามเว็บต่างๆ

        4. สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับสิทธิผู้เข้าตอบแบบสอบถาม เช่น คนตอบต้องเป็นคนในมหาวิทยาลัยของเรา หรือ ใครก็ตอบได้

        5. ข้อมูลที่วิเคราะห์สามารถนำออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c

โดย นางสาวกาญจนา หักทะเล